Willem in de raad

Willem in de raad

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van 2014 zit ik de fractie van GroenLinks in de gemeenteraad van Lochem.  GroenLinks komt op voor mens en natuur. Bij keuzes kiezen we altijd voor mensen boven stenen en asfalt. Juist in een tijd van bezuinigingen moet je de juiste keuzes maken. Lochem is een prachtige gemeente, met gelukkig nog veel mooie natuur. Ook daar moeten we zuinig op zijn, en waar mogelijk versterken. Mijn motto: Wat groen is moet groen blijven. Tenslotte sta ik voor helderheid, voor bestuurlijke openheid, een sluitende begroting en integriteit. Niet besturen over de inwoners van onze mooie gemeente Lochem, maar juist het contact zoeken en beleid maken samen met onze inwoners, verenigingen, dorpsraden, burgerinitiatieven e.d.

Zaken die ikzelf vanzelfsprekend vind en waarvoor ik mij graag binnen de raad voor wil inzetten.

Ik wil een makkelijk te benaderen raadslid zijn met korte lijnen, waarbij ik politieke keuzes wil maken die naast mijn eigen visie, eer en geweten mede worden gevoed en gedragen door het contact en inbreng uit de Lochemse gemeenschap.

Kortom, als jullie vragen, suggesties, ideeën hebben, laat het me weten via de onderstaande link:

Contact

De keuze voor GroenLinks als politieke partij om voor in te zetten is voor mij vanzelfsprekend.

Zelf ben ik gedreven door mijn liefde voor de natuur en alles wat groeit en bloeit boer geworden op een biologisch dynamische zorgboerderij. Binnen deze wijze van landbouw speelt de mens nog een prominente rol, wordt geen roofbouw op de grond gepleegd, is de natuur en zijn de natuurlijke wetmatigheden een partner binnen de bedrijfsvoering.

Dit herken ik in GroenLinks, de partij die ook staat voor een natuur en diervriendlijke, lokale, duurzame vorm van landbouw. Een partij ook die op sociaal vlak mensen die het nodig hebben altijd wil ondersteunen.

 

 

Het verkiezingsprogramma 2014-2018 van Groen Links Lochem.